CloneMe.se

"När din egen tid eller kunskap inte räcker till"

E-post: info@cloneme.se Telefon: 073-331 03 14

Besök: Munktell Science Park, Portgatan 3 i Eskilstuna

FÖRETAGSLEDNING

PROJEKTLEDNING

IT KOMPETENSER

AFFÄRSSYSTEM OCH PROCESSER

 

Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av affärssystem, arbetssätt och utmaningar i flera olika branscher. Vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv strategi. Vi hjälper er naturligtvis även med att realisera strategin om ni önskar det. Ett första steg brukar vara en förstudie av nuläget.

 

Affärssystemet, även kallat för ERP-systemet, är idag företagets ryggrad och ett viktigt nav för att hålla samman alla funktioner, från logistik till ekonomi och produktion. Ett affärssystem handlar i första hand inte om teknik utan förmågan att analysera, förstå och utveckla sin verksamhet. Det är viktigt en ha genomtänkt och dynamisk strategi kring sitt affärssystem och alla de processer som det skall hantera för det kommer ständigt nya krav som bör tillgodoses på bästa möjliga sätt. Ett företag som inte följer med i utvecklingen ökar risken för att förlora både sina kunder och medarbetare.

Företagsledning

 

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

 

Att leda ett företag kräver många olika egenskaper och ledningen kan inte bara reagera på externa händelser, utan de måste vara proaktiv och bygga händelseförloppet utifrån de saker som de kan påverka. Det är därmed extremt viktigt att ledningen har rätt kompetens och ständigt utvärderar om någon kompetens saknas. Oftast talas det om verksamhetsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Många framgångsrika företag driver en kontinuerlig verksamhetsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga. För att skapa kontroll och ett övertag på marknaden är det viktigt att hela tiden strategiskt anpassa företaget efter aktuella förutsättningar.

Projektledning

 

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överrenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

 

Projektledning handlar i grunden om att på ett strukturerat sätt och i väl definierade steg nå de mål som är uppsatta. Vi har nog alla sett eller upplevt konsekvenser av svag och bristfällig projektledning. Typiska symptom är okontrollerade ökande kostnader, glidande tidsplaner och frånsägande av ansvar samt incidenter på grund av bristande kvalitet. För att undvika och minimera sådana problem är det viktigt att ha en bra struktur och ledning vid genomförande av förändringsarbete.

IT Kompetenser

 

Vi kan bistå er med IT kompetens inom flera olika områden. Vi kan t.ex. erbjuda IT-chefs kompetens i samband med ett förändringsarbete, rekryteringsarbete eller under en övergångsperiod.

 

För vissa är IT än idag något läskigt men förståelsen för IT har dock ökat betydligt och det är till viss del enklare att se nyttan med en ordentlig IT styrning. Ta kontroll och se till att du använder IT på bästa möjliga sätt för då kommer du garanterat att se nyttan med IT.

Kontakta oss:

CloneMe Management

Alforsgatan 17D

632 23 ESKILSTUNA

 

E-post:

info(a)cloneme.se

Telefon:

073-331 03 14

 

Innehar F-skattsedel

Besöksadress:

Munktell Science Park

Portgatan 3

633 42 ESKILSTUNA

 

 

Affärsidé

CloneMe Management utvecklar och stärker sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda rådgivning och konsulttjänster, inom IT och verksamhets-utveckling, som genomsyras av professionalism i såväl resultat som utförande.