CloneMe.se

FÖRETAGSLEDNING

PROJEKTLEDNING

IT KOMPETENSER

AFFÄRSSYSTEM OCH PROCESSER

"När din egen tid eller kunskap inte räcker till"

E-post: info@cloneme.se Telefon: 073-331 03 14

Besök: Munktell Science Park, Portgatan 3 i Eskilstuna

 

Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av affärssystem, arbetssätt och utmaningar i flera olika branscher. Vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv strategi. Vi hjälper er naturligtvis även med att realisera strategin om ni önskar det. Ett första steg brukar vara en förstudie av nuläget.

Företagsledning

 

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Projektledning

 

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överrenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

IT Kompetenser

 

Vi kan bistå er med IT kompetens inom flera olika områden. Vi kan t.ex. erbjuda IT-chefs kompetens i samband med ett förändringsarbete, rekryteringsarbete eller under en övergångsperiod.

Aktuellt:

2017-08-17

Är du missnöjd med ditt IT-stöd för verksamheten?

2017-07-04

Glad Sommar!

2017-04-14

Glad Påsk önskar vi er alla!

Kontakta oss:

CloneMe Management

Folkparksvägen 1

632 22 ESKILSTUNA

 

E-post:

info(a)cloneme.se

Telefon:

073-331 03 14

 

Innehar F-skattsedel

Besöksadress:

Munktell Science Park

Portgatan 3

633 42 ESKILSTUNA

 

 

Affärsidé

CloneMe Management utvecklar och stärker sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda rådgivning och konsulttjänster, inom IT och verksamhets-utveckling, som genomsyras av professionalism i såväl resultat som utförande.